Gezicht op de Binnen-Amstel met de Blauwbrug, Amsterdam

NK2115

Gezicht op de Binnen-Amstel met de Blauwbrug, Amsterdam

Anoniem
Noordelijke Nederlanden
Storck, J.
circa
1825

olieverf op doek
100.0
120.0
topografie, stadsgezicht
schilderij

Bevindingen

Dit schilderij werd in 2003 teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar.
Opmerkingen: 
De SNK registreerde dit schilderij als geconfisqueerd en nam contact op met M.H.J. Hedeman-Joosten, een neef van J. Hedeman. In correspondentie tussen M.H.J. Hedeman-Joosten en de SNK schrijft Hedeman op 19 september 1950 als PS: 'Inzake Uw vraag welke contra-prestatie de heer J. Hedeman heeft genoten voor deze drie schilderijen, kan ik U mededelen, dat voor zoover mij bekend deze nihil is geweest. Overigens is alleen bekend, dat een schilderij 'gezicht aan Magere Brug A'dam' uit Holl. School op 1-4-'43 - d.i. na inlevering bij LiRo, verkocht is geworden aan Amsler & R. voor Hfl.1000,-. Wie dit geld echter ontvangen heeft is mij niet bekend, misschien LiRo, maar zeker niet de heer J. Hedeman.' De SNK antwoordde in een brief van 6 december 1950 hierop: 'Omtrent het schilderij uit de Holl. School 'Stadsgezicht' deelde ik U reeds bij mijn schrijven d.d. 12 september j.l. mede, dat ik dit stuk als het voormalig eigendom van wijlen de Heer Hedeman en echtgenote kan erkennen. Volgens de door de firma Lippmann Rosenthal en Co. thans geheten Liquidatie van Verwaltung Sarphatistraat aan mij verstrekte lijst, is dit stuk gedurende de Duitse bezetting na inlevering door deze instelling ten name van de heer Hedeman en echtgenote verkocht voor een bedrag van Hfl.1000,-. Ik ben bereid dit stuk aan de erven van de heer Hedeman en echtgenote terug te geven, indien de vordering ad. Hfl. 1000,- op de L.V.V.S. aan mijn bureau wordt gecedeerd, terwijl bovendien een bedrag voor bijdrage in de algemene kosten van terugvoering en beheer van dit schilderij aan mijn Bureau wordt vergoed, welk bedrag nog nader zou moeten worden vastgesteld. Gaarne verneem ik of de erven van de heer Hedeman en echtgenote dit schilderij onder de voormelde voorwaarden wensen terug te ontvangen.' In een brief d.d. 11 januari 1951 geeft M.H.J. Hedeman Joosten aan dat 'wij er niets voor gevoelen deze schilderijen terug te nemen tegen een cessie van de L.V.V.S. noch om de kosten te vergoeden in verband met de terugvoering uwerzijds.' De SNK schrijft op 15 januari 1951: 'Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 11 deze deel ik u mede, dat ik uw claim op de schilderijen terzijde leg'.

Reconstructie Herkomstgeschiedenis

Katz, D.
Dieren
kunsthandel
ICN inventariskaart; Archief SNK nr.438, 870
Kühne & Nagel
Hamburg
Deze herkomstnaam is onzeker.
ICN inventariskaart; Archief SNK nr.438, 870
1943-04-01
Hedeman en echtgenote, J.
Almelo
collectie
ICN inventariskaart: archief SNK nr.149, 715, 870
1943-04-01
1943-04-01
Lippmann Rosenthal & Co.
Amsterdam
Archief SNK nr.149, 715, 870
1943-04-01
Amsler & Ruthardt
Berlijn
kunsthandel
Archief SNK nr.149, 715

Aangifte

Nummer: 
10848
Naam: 
Hedeman en echtgenote, J.
Datum: 
1946-05-17
Bron: 
Archief SNK nr.149

Weet u meer over dit kunstwerk?

CAPTCHA
Deze vraag is om te testen dat je menselijk bent en om spam te voorkomen
19 + 0 =
Los deze simpele rekenprobleem op en vul hier het resultaat in. Bijvoorbeeld 1+3, vul dan 4 in.