Stilleven met gerookte haring, oesters en rookgerei

NK1644

Stilleven met gerookte haring, oesters en rookgerei

Schooten, F. van
eerste helft 17de eeuw
1600 - 1655

olieverf op paneel
35.5
49.5
stilleven
schilderij

Bevindingen

Dit schilderij werd in 2002 teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar.
Opmerkingen: 
Het schilderij van Floris van Schooten was vanaf 1930 in eigendom van Otto Busch. Door de anti-joodse verordeningen kon Busch in 1942 nauwelijks meer over geld beschikken, waardoor hij zich gedwongen zag om het stilleven te gelde te maken. In een naoorlogse brief over deze zaak sprak Busch van een verkoop 'onder Kollektiv-drohung als jood' (Archief SNK nr.137). De aanvankelijke opzet zou zijn geweest om van de opbrengst van de verkoop naar Engeland uit te wijken. Dit was echter niet gelukt. Busch is met zijn echtgenote in Kamp Westerbork terechtgekomen. In 1947 verzocht Otto Busch aan de SNK om restitutie van het schilderij. Busch probeerde hierbij te bedingen, dat hij niet de volledige koopsom van Hfl. 12.500,- terug hoefde te betalen, daar dit bedrag naar zijn idee een `fantastische inflatieprijs' (Archief SNK nr.137) was. De SNK liet hierop weten dat bij eventuele restitutie het volledige koopbedrag diende te worden terugbetaald. Busch antwoordde dat hij dit bedrag niet kon betalen, en schreef `Ik geloof dat ik nu maar de Floris van Schoten voor goed Varwell moet zeggen' (Archief SNK nr.137). Niettegenstaande dit voornemen heeft Busch de kwestie vermoedelijk enige tijd later ook nog aan het NBI voorgelegd. In 1948 meldde het NBI in antwoord op een brief van Busch dat bij teruggave van de Floris van Schooten de volledige koopsom diende te worden terugbetaald. In latere jaren heeft Otto Busch nog drie maal geprobeerd het schilderij, waaraan hij volgens zijn schrijven zeer gehecht was, terug te verkrijgen. In 1955 liet Busch opnieuw weten zich niet te kunnen verenigen met de eis dat de gehele koopsom diende te worden terugbetaald. In 1964 en 1973 deelde Busch echter mede bereid te zijn het volledige bedrag te voldoen. Ter verklaring van zijn eerdere positie schreef Busch, dat hij de prijs van Hfl. 12.500,- na de oorlog niet had kunnen opbrengen, maar dat hij hier thans wel toe in staat was (Archief SNK nr.137). In 1964 stelde de toenmalig rijksinspecteur voor roerende monumenten zich op het standpunt `dat het wenselijk is dat het schilderij van Floris van Schooten voor het Rijk behouden blijft. Tegen eventuele verkoop van dit schilderij zou ik ernstige bezwaren moeten maken' (Archief OCenW, OKN nr.52.1). In 1965 deelde het Ministerie van Financiën Busch mede dat op het verzoek om het schilderij terug te kopen niet kon worden ingegaan. Het overwegende argument was, dat Busch vlak na de bevrijding geen gebruik heeft gemaakt van het aanbod tot terugkoop. Ook in 1973 stelde het Ministerie van Financiën zich, in haar advies aan de toenmalige rijksinspecteur van roerende monumenten, op het standpunt dat er geen aanleiding bestond om het schilderij van Van Schooten te restitueren.

Reconstructie Herkomstgeschiedenis

Goreta, R.
collectie
Archief SNK nr.863
1930
Benedict & Co., C.
Berlijn
kunsthandel
ICN inventariskaart; Archief SNK nr.137
1930
1943
Busch, O.H.
Amsterdam
collectie
ICN inventariskaart; Archief SNK nr.137, 388, 770, 863; Archief OCenW OKN nr.52.1
Nederburgh, S.C.H.
Amsterdam
Archief SNK nr.137
1943
1943
Looy, J.
Amsterdam
Looy is waarschijnlijk een tussenpersoon.
ICN inventariskaart; Archief SNK nr.137, 388
1943
Staatliche Gemälde Galerie Dresden
Dresden
museum
De volgorde van de Duitse kopers is onduidelijk.
Archief SNK nr.770
Göpel, E.
Den Haag
Archief SNK nr.863
Posse, H.
Linz
Archief SNK nr.388
Führermuseum
Linz
museum
Archief SNK nr.770, 863
Hitler, A.
ICN inventariskaart; Archief SNK nr.388, 863

Aangifte

Nummer: 
1346
Naam: 
Busch, O.H.
Datum: 
1945-10-12
Bron: 
Archief SNK nr.770
Nummer: 
11873
Naam: 
Stichting Nederlandsch Kunstbezit
Datum: 
1946-06-18
Bron: 
Archief SNK nr.388

Weet u meer over dit kunstwerk?

CAPTCHA
Deze vraag is om te testen dat je menselijk bent en om spam te voorkomen
3 + 2 =
Los deze simpele rekenprobleem op en vul hier het resultaat in. Bijvoorbeeld 1+3, vul dan 4 in.