Zoeken

Zoeken

Zoeken

The search found 5 results in 0.029 seconds.

Zoekresultaten

    Annunciatie

    De begrafenis van de Heilige Benedictus

    Twee vleugels van een altaarstuk. De Kroning van Maria en de Doop van Christus (linkervleugel, binnenzijde); een heilige (linkervleugel, buitenzijde). De Annunciatie en de Geboorte van Christus (rechtervleugel, binnenzijde); een heilige (rechtervleugel, buitenzijde)

    Christus aan het kruis met Maria, Maria Magdelena, Johannes de Doper, Ambrosius van Milaan en Franciscus van Assisi

    Het martelaarschap van de Heilige Laurentius