Zoeken

Zoeken

Zoeken

The search found 13 results in 0.028 seconds.

Zoekresultaten

  Hercules en het Erymanthische everzwijn van brons op voetstuk van wit en rood marmer

  Faun - Zittende faun, torso geïnspireerd op de Apollo Belvedere, met beide armen opgeheven, het in een grimas vertrokken gelaat naar linksonder gericht, de bokkepoten als het ware in een danshouding, olijfgroen patina

  Faun - Zittende faun, torso geïnspireerd op de torso van Belvedere, de rechterarm opgeheven, de linker- langs het lichaam afhangend, het gelaat naar rechts gericht, de linkerpoot opgetrokken, olijfgroen patina

  Een Jezuïet, mogelijk Ignatius van Loyola (1491-1556) of Inigo López de Loyola (1491-1556) - Borstbeeld, frontaal, met sterk gebogen neus, kaal hoofd, mantel met opstaande kraag, in de schedel gat voor aanbrengen stralenkrans

  Kinderkopje van terracotta in Lodewijk XVI-stijl

  Everzwijn van brons

  Bronzen beeld van naakte fluitspelende vrouw, op roodmarmeren voetstuk

  Vrouwenkop van terracotta

  Bronzen beeld van Venus die Amor leert boogschieten, zwart patina

  Bronzen beeld van Mercurius

  Deurklopper van brons met masker en puttokopje tussen acanthusranken

  Portret van een man

  Venus tracht Adonis van de jacht te weerhouden