Vermiste Werken

Vermiste Werken

Begin 2015 is het project Vermiste Werken van start gegaan. Het doel van dit project is het digitaliseren en ontsluiten van gegevens en waar mogelijk het identificeren van kunstwerken die gedurende de oorlogsjaren in Nederland verloren zijn geraakt en sindsdien als vermist zijn opgegeven. De registratie, bestaande uit circa 15.000 aangifteformulieren en het daarbij behorende beeldmateriaal uit het archief van de Stichting Nederlandsch Kunstbezit (SNK) en het RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, vormen de basis voor dit project. Lopende het onderzoek zijn er al verschillende belangrijke kunststukken getraceerd. De collectie Vermiste Werken is nog niet volledig ontsloten. Dagelijks worden nieuwe gegevens aan de website toegevoegd.

Dit project is mogelijk gemaakt met steun van het Nationaal Archief en door financiering van het Ministerie van OCW en de Amerikaanse organisatie Conference on Jewish Material Claims Against Germany.

'Moeder en kinderen' van Albert Neuhuys 'Moeder en kinderen' van Albert Neuhuys