Disclaimer

Disclaimer

Deze website bevat gegevens die in het verleden zijn verzameld en gepubliceerd door het voormalige Bureau Herkomst Gezocht. Sinds 1 september 2018 houdt het Expertisecentrum Restitutie van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies deze gegevens voorlopig toegankelijk via deze website. Het NIOD kan niet instaan voor de volledigheid of juistheid van de gegevens. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor zover de tekst op de Engelse versie van de website afwijkt van de Nederlandse tekst, prevaleert de Nederlandse tekst. Zie voor een inhoudelijke toelichting op de informatie ook de pagina’s over de NK-collectie en de toelichting op de SNK aangifteformulieren.