NK-collectie

NK-collectie

Op deze website kunt u informatie vinden over de herkomst van individuele objecten in de Nederlands Kunstbezit-collectie.

De Nederlands Kunstbezit-collectie (NK-collectie) bestaat uit kunstwerken met een ‘oorlogsverleden’ dat varieert van geroofd joods bezit tot vrijwillig verkochte handelswaar. Een deel van de kunstvoorwerpen bevindt zich in bruikleen in verschillende Nederlandse musea, op ambassades en in overheidsgebouwen. De overige werken bevinden zich in de depots van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die de collectie als geheel beheert.

Tussen 1998 en 2005 verrichtte het door de Nederlandse overheid opgerichte Bureau Herkomst Gezocht (BHG) systematisch onderzoek naar de herkomstgeschiedenis van deze objecten. De collectie omvatte bij aanvang van het onderzoek ongeveer 4700 kunstobjecten. Het gaat om schilderijen (circa 1600), tekeningen, prenten, keramiek, zilver, meubels, tapijten en andere bijzondere voorwerpen. Door BHG is een reconstructie gemaakt van de geschiedenis van ieder kunstwerk op grond van de destijds bekende herkomstgegevens. Die informatie is te raadplegen op deze website.

Als een object op deze website wordt vermeld, betekent dat niet altijd dat het bezit ervan door roof, gedwongen verkoop, confiscatie of op andere wijze onvrijwillig is verloren. De informatie op deze website is niet sluitend. Omdat veel archiefmateriaal verloren is gegaan, kan aan het ontbreken van een object of een herkomstnaam op deze website niet de conclusie worden verbonden dat het bezit ervan niet door roof, gedwongen verkoop, confiscatie of op andere wijze onvrijwillig is verloren. Er kan niet worden gegarandeerd dat bij de kunstwerken de juiste toeschrijving aan een bepaalde kunstenaar is vermeld. De spelwijze van herkomstnamen kan variëren.

Sinds 2001 zijn honderden objecten uit de NK-collectie gerestitueerd. Ook kan er inmiddels nieuwe informatie over individuele kunstwerken beschikbaar zijn gekomen. Als u op zoek bent naar informatie over een specifiek kunstwerk, kunt u zich wenden tot de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed via restitutie@cultureelerfgoed.nl.